nhận máy rớt bể màn hình cảm ứng.màn cũ thì không hiển thị gì thay mới cũng như cũ.ae có máy đo giùm e xem các chân này ăn vào đâu với.e thank trước [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]