Bộ 3 file tiếng việt,1 lần down 3 lần có lúa cho các anh chi em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link xì hia :

Pass:inbox
Gói gồm 3 file,down 1 lần dùng mãi mãi
+ E500LKLUAMK2
+ M130K 2.3.6
+ S7560m 4.0.4 no root


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]