Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Google Nexus 10 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ae down về dùng winrar giải nén và flash qua adb or flashall.bat trong file
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]