xin file H-TOUCH p9000 6820 giùm em với,đang lâm nạn 1 con mã gmail format gmail chết tươi luôn,thanks.up hộ e ,đổi máy khác khách ko chịu.thanks,ôm máy 2 ngày rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]