Tình trạng máy rớt nước ạ. Ae giúp em hướng giải quyết với. Em chưa sử em này bao giờ hê
ths ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]