em nhận cây 5830i mất nguồn.
làm lại ngồn ok.
giờ sạc không báo j.
đo áp 5v vẫn có.
bác nào biết chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]