Như tiêu đề co nhận của khách máy zenfone 5 rơi nước tăm rủa sạch sẽ lên nguồn ok nhưng bị mất hiển thị màn hình, đèn màn hình vẫn có. đã thử màn mới vẫn không được, đo chân socket màn hình thì mất trở kháng 3 chân 3,4,5 (thứ tự chân e đã đánh số theo hình). vậy mong ae biết hoặc có main đo dùm e là ba chân đó nó đi tới đâu. rất mong ae 4r giúp đỡ.
Thank ALL!!!
đây là hình main


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]