may anh co file goc lenovo a850 cho e xin voi e nap may file roi ma e no van treo logo anh nao di ngan giup e voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]