– một sự tiếp nối nhẵn của các hit, nơi bạn nên xay lại tính xác thực và khả năng hiển thị trong các giải pháp của nhiệm vụ để vượt qua để cấp độ tiếp theo. Các trò chơi được chơi thậm chí quyến rũ hơn, với nhiệm vụ quyến rũ, nhiệm vụ độc nhất và rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Trong trò chơi bạn đang đợi bởi một tụ họp các cơ quan đại...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]