ae nào có rom nó không mình xin với lỡ up nhầm rom gioone x805 bây giờ treo logo rồi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]