nhận máy bị mã bảo vệ fomat tay không được,bỏ vô volcano fomat báo lỗi,lên mạng tìm thì chỉ thấy có file spd 6820 còn của mình là sc7710c ,lên đây nhờ ae giúp giùm file sc7710c mình xin cảm ơn ae trước ,thanhk you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]