nhờ a e giúp : máy bị rơi chập nguồn không biết làm từ đâu, kẹp nguồn , bỏ pin không thấy nóng con nào. thanks

Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]