Như tiêu đề e viết , e đang cần rom máy Otel OS1 . Ae nào có làm ơn cho e xin với , tks all ae
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]