em nhận con 4s bị vô hiệu hóa em restore lại từ firmware 7.1 đến 8.4 mà nó toàn báo lỗi 3194 cài lại win 7 rồi vẫn vậy.win không có file host nên em coppy file trên mạng về cũng vẫn vậy mấy anh ai làm qua rồi giúp em một tay với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]