a e nào chỉ m sữa nokia 1280 với vì tự nghiên cứu hoc nênchưa đủ kinh nghiệm chỉ với nếu được e đa tạ chut it .vì sinh viên nên không có điều kiện đi hoc suẢ đt , mong anh em nhiệt tình giup đỡ . lh puncogjvui@*************


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]