Nhận con máy của e thợ quỳnh lưu nghệ an brick 9008
hỏi dò thông tin thì ban đầu tập tành vh rùi treo logo
gửi 1 vòng ra hn chỗ phố vọng thì thằng bé chết ngáp. mặt tím đi về k bắt đền đ ,quá nhọ
call cầu cứu mình, sau 1 hồimày mò cũng done
thanks em zai luân nguyễn cung cấp file kdz, bảo android hero trợ giúp file dump
em nó cuối cùng đã tỉnh giấc


con này ae xác định khỏi chọc tétpoint về 9006 mất công
nhổ emmc thay mới done...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]