File này thật chất là xào nấu mà dùng,chứ đúng stock thì phải tốn mớ money áh,AE nào việt hóa hay nhồi APK bị treo,múc e nó 1 nhát là tỉnh ngay luôn!

Log trên XDA dành cho mem nào có ver này nè
If you are doing a full downgrade, starting everything new with a factory reset, then you will need all of the files, except the BL file. BL for sure will not work, because you already have that bootloader.
You need to boot into download mode. You have to flash the AP_G900A file in AP, The...
Click to expand...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]