nhận cây ip4 mất loa ngoài sau khi ae thay cụm sạc với cụm loa not ok ae gở bỏ u5 câu tắc như hình done chia sẽ cùng ae .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]