như tiêu đề máy bị ẩn khóa các thứ chỉ để lại khóa pin khách bảo máy nhiều thứ dữ liệu nên k chay lại phần mềm cho nó vậy ac nào biết cách khắc phục cho e ý kiến nhá thanks ae [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]