máy hiện cắm sạc vẫn lên táo, nhưng cấp nguồn báo chạm vbat, ko thấy con nào nóng hết:(,máy tiền sử đã rớt nước, nhờ ae làm nhiều giúp dùm con này thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]