ai có rom coolpad 8702d đã tét OK cho Long xin với ( không lấy rom trong needrom hay Google nhé >>> lỗi ) thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]