em nhận máy,cứ vào màn hình chính là tự rebot,em flash bằng SP flash tool thì báo lỗi thế này ạ[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]