như tiêu đề cả nhà ai có file em nó cho mình xin máy đang ở 4.1.2 mọi người chỉ luận cho mình cách cài recovery luân làm ít dòng này quá cảm ơn cả nhà


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]