nhận máy unlock n900t ,mình unlock bằng z3x ok nhưng lại bị mất imei ,đã repair lại imei nhưng không được ,lên đây nhờ ae cho mình xin file Cert để cứu lấy e nó,xin cảm ơn ae trước, thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]