Tình hình là mấy khách bên nước ngoài đem về unlock và nạp tv.Em unlock ok xong đến bước nạp tiếng việt nạp xong mất boot.Em lấy ATF ra cứu boot báo oke nhưng vẫn không lên nguồn.Đã làm nhiều cách nhưng không sống được,Ace nào đã từng làm qua giúp dùm em 1 phát em cảm ơn rất nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]