Vì tool tiếng Tàu nên mình chỉ test trên 3GS 6.1.6, lấy mật khẩu và thoát chế độ Vô hiệu hóa Iphone ok.ACE nào test cái khác thành công lên chia sẽ luôn nha.

Đưa máy về chế độ DFU
Kết nối với tool và làm theo hình nha.
1. Chọn chế độ
2. Lấy mật khẩu
3. Thoát chế độ iphone is disable
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]