samsung a5 rơi nước đã sẫy xì , máy lên bình thường giờ liệt cảm ứng . đã tét mh khác không được , ae đã xử lý qua pan này xin được chia sẻ . mình xin được cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]