File Tot 4.4.2 LG G PRO E980
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File :
File DLL :

LG Flashtool 2015 :


Cách flash ae tự tìm hiểu nha .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]