Bác nào có file Tiếng Việt con S5 G800F cho e xin với, e đang cần gấp ạ..!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]