cac bac giup em voi .s3 cua em dang o rôm 4.4.2 em ha xuong 4.3 nap qua odin thi bao loi truoc day em da backup rom 4.4.2 roi ah .em da store lai nhung treo o logo samsung . khong vao man hinh trinh duoc ah bac nao biet giup em voi ah em cam on ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]