em chao cac bac .nha minh co bac nao co file rom tv cho s3 i747m khong cho em xin voi ah em cam on ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]