như tiêu đề trên bác nào có rom gốc s3 e210l 4.0.4 cho em xin với ak
máy đang mất imei em muốn về mà không tìm được rom


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]