ae nào có rom i-mobile i-style cho xin với,thank toàn thể ae-gấp lắm rồi
trang này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] có mà nó có mật khẩu không biết cài mật khẩu gì nữa
có gì sai phạm mong bqt thông cảm cho
hình e nó đây
[IMG][IMG]http://*************/pN5lroN.jpg[/IMG][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]