Fshare.vn giới thiệu chương trình Affiliate

Quý khách đang là thành viên hay chủ sở hữu của những website, forum, fanpage, group Facebook và mong muốn sở hữu những tiện ích từ tài khoản VIP Fshare miễn phí. Điều đó hoàn toàn có thể với chương trình Affiliate từ dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến hàng đầu Fshare.vn.

4 Bước đơn giản để tham gia Affiliate của Fshare.vn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tham gia chương trình Affiliate để nhận điểm thưởng – đổi VIP Fshare.

Bước 1: Lấy link Affiliate
Quý khách lấy link Affiliate bất kỳ của Fshare.vn để chia sẻ

Bước 2: Chia sẻ link Affiliate
Quý khách chia sẻ link lên website, forum, blog, fanpage Facebook,…

Bước 3: Nhận điểm thưởng
Mỗi khi có người download link, Fshare.vn sẽ tặng điểm thưởng vào tài khoản của Quý khách

Bước 4: Sở hữu và tích lũy điểm thưởng
Điểm thưởng được dùng để đổi ngày VIP Fshare hoặc tặng cho tài khoản khác.

Chính sách chia sẻ và quy đổi điểm thưởng thành ngày VIP, như sau:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để lấy link Affiliate, Quý khách hàng cần có tài khoản Fshare.vn hoặc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn lấy link Affiliate đơn giản [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn sử dụng điểm thưởng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lưu ý:

- Nếu là file do Quý khách hàng tải lên thì không cần tạo link Affiliate, có thể chia sẻ link trực tiếp và nhận về 100% điểm thưởng.

- Tài khoản upload file và tài khoản chia sẻ link Affiliate: đều nhận được điểm thưởng theo tỷ lệ 50/50 (ngoại trừ tài khoản upload thuộc diện không được điểm thưởng: Promo, ADSL 2+, VDSL).

Ưu điểm của chương trình Affiliate dành cho Quý khách hàng

- Bất kỳ tài khoản nào của Fshare.vn đều có thể tham gia chương trình Affiliate.

- Tất cả các link Fshare đều có thể tạo link Affiliate để chia sẻ và nhận điểm thưởng.

- Không cần am hiểu công nghệ vẫn có thể tạo link Affiliate dễ dàng, nhanh chóng.

- Chia sẻ nhiều nơi, càng nhiều người download thì càng nhận nhiều điểm thưởng.

- Fshare.vn không giới hạn điểm thưởng mà mỗi tài khoản có thể nhận được.

- Lợi ích của Uploader: nhận được nhiều điểm thưởng khi link được nhiều người chia sẻ rộng rãi.

- Tham gia chương trình Affiliate ngay hôm nay để sở hữu tải khoản VIP Fshare hoàn toàn miễn phí!

Trân trọng

Fshare.vn team

-----------------------------------

Thông tin liên hệ:

Email: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tổng đài: (08 hoặc 04) 7300 8888

Website: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Fanpage Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Fshare.vn giới thiệu chương trình Affiliate

Quý khách đang là thành viên hay chủ sở hữu của những website, forum, fanpage, group Facebook và mong muốn sở hữu những tiện ích từ tài khoản VIP Fshare miễn phí. Điều đó hoàn toàn có thể với chương trình Affiliate từ dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến hàng đầu Fshare.vn.

4 Bước đơn giản để tham gia Affiliate của Fshare.vn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tham gia chương trình Affiliate để nhận điểm thưởng – đổi VIP Fshare.

Bước 1: Lấy link Affiliate
Quý khách lấy link Affiliate bất kỳ của Fshare.vn để chia sẻ

Bước 2: Chia sẻ link Affiliate
Quý khách chia sẻ link lên website, forum, blog, fanpage Facebook,…

Bước 3: Nhận điểm thưởng
Mỗi khi có người download link, Fshare.vn sẽ tặng điểm thưởng vào tài khoản của Quý khách

Bước 4: Sở hữu và tích lũy điểm thưởng
Điểm thưởng được dùng để đổi ngày VIP Fshare hoặc tặng cho tài khoản khác.

Chính sách chia sẻ và quy đổi điểm thưởng thành ngày VIP, như sau:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để lấy link Affiliate, Quý khách hàng cần có tài khoản Fshare.vn hoặc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn lấy link Affiliate đơn giản [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn sử dụng điểm thưởng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lưu ý:

- Nếu là file do Quý khách hàng tải lên thì không cần tạo link Affiliate, có thể chia sẻ link trực tiếp và nhận về 100% điểm thưởng.

- Tài khoản upload file và tài khoản chia sẻ link Affiliate: đều nhận được điểm thưởng theo tỷ lệ 50/50 (ngoại trừ tài khoản upload thuộc diện không được điểm thưởng: Promo, ADSL 2+, VDSL).

Ưu điểm của chương trình Affiliate dành cho Quý khách hàng

- Bất kỳ tài khoản nào của Fshare.vn đều có thể tham gia chương trình Affiliate.

- Tất cả các link Fshare đều có thể tạo link Affiliate để chia sẻ và nhận điểm thưởng.

- Không cần am hiểu công nghệ vẫn có thể tạo link Affiliate dễ dàng, nhanh chóng.

- Chia sẻ nhiều nơi, càng nhiều người download thì càng nhận nhiều điểm thưởng.

- Fshare.vn không giới hạn điểm thưởng mà mỗi tài khoản có thể nhận được.

- Lợi ích của Uploader: nhận được nhiều điểm thưởng khi link được nhiều người chia sẻ rộng rãi.

- Tham gia chương trình Affiliate ngay hôm nay để sở hữu tải khoản VIP Fshare hoàn toàn miễn phí!

Trân trọng

Fshare.vn team

-----------------------------------

Thông tin liên hệ:

Email: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tổng đài: (08 hoặc 04) 7300 8888

Website: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Fanpage Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Fshare.vn giới thiệu chương trình Affiliate

Quý khách đang là thành viên hay chủ sở hữu của những website, forum, fanpage, group Facebook và mong muốn sở hữu những tiện ích từ tài khoản VIP Fshare miễn phí. Điều đó hoàn toàn có thể với chương trình Affiliate từ dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến hàng đầu Fshare.vn.

4 Bước đơn giản để tham gia Affiliate của Fshare.vn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tham gia chương trình Affiliate để nhận điểm thưởng – đổi VIP Fshare.

Bước 1: Lấy link Affiliate
Quý khách lấy link Affiliate bất kỳ của Fshare.vn để chia sẻ

Bước 2: Chia sẻ link Affiliate
Quý khách chia sẻ link lên website, forum, blog, fanpage Facebook,…

Bước 3: Nhận điểm thưởng
Mỗi khi có người download link, Fshare.vn sẽ tặng điểm thưởng vào tài khoản của Quý khách

Bước 4: Sở hữu và tích lũy điểm thưởng
Điểm thưởng được dùng để đổi ngày VIP Fshare hoặc tặng cho tài khoản khác.

Chính sách chia sẻ và quy đổi điểm thưởng thành ngày VIP, như sau:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để lấy link Affiliate, Quý khách hàng cần có tài khoản Fshare.vn hoặc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn lấy link Affiliate đơn giản [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem hướng dẫn sử dụng điểm thưởng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lưu ý:

- Nếu là file do Quý khách hàng tải lên thì không cần tạo link Affiliate, có thể chia sẻ link trực tiếp và nhận về 100% điểm thưởng.

- Tài khoản upload file và tài khoản chia sẻ link Affiliate: đều nhận được điểm thưởng theo tỷ lệ 50/50 (ngoại trừ tài khoản upload thuộc diện không được điểm thưởng: Promo, ADSL 2+, VDSL).

Ưu điểm của chương trình Affiliate dành cho Quý khách hàng

- Bất kỳ tài khoản nào của Fshare.vn đều có thể tham gia chương trình Affiliate.

- Tất cả các link Fshare đều có thể tạo link Affiliate để chia sẻ và nhận điểm thưởng.

- Không cần am hiểu công nghệ vẫn có thể tạo link Affiliate dễ dàng, nhanh chóng.

- Chia sẻ nhiều nơi, càng nhiều người download thì càng nhận nhiều điểm thưởng.

- Fshare.vn không giới hạn điểm thưởng mà mỗi tài khoản có thể nhận được.

- Lợi ích của Uploader: nhận được nhiều điểm thưởng khi link được nhiều người chia sẻ rộng rãi.

- Tham gia chương trình Affiliate ngay hôm nay để sở hữu tải khoản VIP Fshare hoàn toàn miễn phí!

Trân trọng

Fshare.vn team

-----------------------------------

Thông tin liên hệ:

Email: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tổng đài: (08 hoặc 04) 7300 8888

Website: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Fanpage Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]