em mới nhận Lumia 520 lỗi khi khởi động báo "ERROR: Unable to find a bootable option. Press any key to shut down." ae có kinh nghiệm giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]