Thấy nhiều anh em hỏi mình cái vấn đề repai boot lumia 520 bằng box không cần active.
nay làm cái video cho anh em tham khảo.

máy quay hơi cùi anh em chịu khó xem nhé.

Sơ đồ câu dây :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Video mình test

Làm theo hình và kết quả.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


P/s : chúc anh em thành công.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]