tình hình là em nó bị mất đèn màn hình
đả thay thử màn hình khác củng vậy,anh em nào có sơ đồ cho em xin hoặc có cách nào chia sẻ cho em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]