em mới nhận cây Galaxy Y Bật Nguồn Tự Khởi Động Vào Recovery Em đã loại bỏ hết công tắc chân sạc mà không hết. cắc bác đi qua vào giúp em với thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]