hôm gặp con i9300 mic nói đâu bên kia nghe không thấy tiếng gj lôi ra đóng mic 10 cái đều ý nhu cụ ,chạy pm các kiêu not ok ,tháy nan rùi nghị một lúc song va cài đặt cuộc gọi tắt phẩn giam nhiễu thé là luôm lúa :008:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]