iphone 4s mất loa ngoài cần giúp
tình trạng máy : chập nguồn Vbat không lên nguồn. đã thay em nguồn lên Ok nhưng lại mất loa ngoài.
nghe nhạc không được , gọi điện bật loa ngoài không được , volume bình thường , đo tổng trở chân conect J3 vẫn có.
đã thay cáp + loa.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]