các bác giúp e với khách mang 4s vào cứ bật 3g là mất sóng báo đang tìm kiếm.e mới vào nghề bác nao làm qua rồi giúp e với e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]