Con này Chip MTK,tạo cho nó cái CWM Recovery backup lại rồi muốn mần gì thì mần [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Edit trên nền rom gốc,hard reset không mất Tiếng Việt,up tiếng Việt qua Recovery luôn khỏi chép từng file


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]