như tiêu đề em nhận con lumia 520 bị mất boot repain song nạp file thì báo lỗi thế này mong ae giúp đở thanks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]