mình có key 4s dùng sim gì cũng được nhưng lắp sim vietnam thì chỉ nhận cuộc gọi không gọi đi được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]