mình nhận iphone 3gs tải zingmp3,tải bằng app store có cái đòi hỏi 7.0,có cái tải về được thì mở lên cứ báo lỗi thế này ,mình đã chạy lạy rồi cũng không khắc phục được,lên đây nhờ ae giúp đỡ ,xin cảm ơn ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]