a.e ai có file sent cho e với thks ah. e úp mấy file trong [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] chạy ok hết toàn treo logo khởi động lại


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]