Model: SM-A500G


Version: Android 4.4.4...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]