Mừng lễ 02/09 Vietnamgsm.vn cho ra mắt anh em > [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đây là giao diện tập hợp một số tool cho Android phổ biến.
Trong đó có cả Videos Build TAR, tạo Update zip...

Vì lần đầu tiên thử tạo cái tool có nhiều điều thiếu sót anh em xem qua rồi góp ý!
Anh em có tool gì hay thì post...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]