Như tiêu đề trên thì Bác nào có file cứu máy G920T ver 5.1.1 thì giúp em với...
Thanks cao thủ ạ....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]