Cao nhân nào có file của G920W8 tiếng việt thì share cho em xin với....
Thanks nhiều ạ.........

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]